ZJEDNODUŠENÁ VERZE WEBU

Aktuality z obce

 • Občasník Senioři v krajích – mimořádné vydání 2020 25.5.2020
  Vážení občané, zde máte k dispozici první číslo občasníku Senioři v krajích Ministerstva práce a sociálních věcí, které vzniklo jako jeden z dílčích výstupů projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň. První číslo zachycuje dění uplynulých týdnů, jež nebyly jednoduché, ovšem s přispěním mnohých se podařilo zvládnout šíření koronavirové nákazy. V obsahu prvního čísla občasníku, který jistě stojí za pozornost, jsou představeny […] […]
 • Kiosek v Autokempu Příhrazy – otevřeno 19.5.2020
  Informujeme všechny návštěvníky, že kiosek v Autokempu v Příhrazích má od pátku dne 08.05.2020 v nové sezóně opět otevřeno.                                                                                […] […]
 • Částečná obnova spojů od 25.05.2020 (školní spoje) 18.5.2020
  Vážení cestující, z důvodu postupného rozvolňování omezujících opatření v době “po koronaviru” je postupně obnovován také rozsah dopravy. Více informací o předpokládaném harmonogramu naleznete v sekci Jízdní řády/Připravované změny. V této aktualitě však uvádíme přehled školních spojů, které budou obnoveny od 25. května. Zavedeny budou ty spoje, které nemají jinou alternativu spojení v blízkém čase. Naopak nebudou zavedeny tzv. posilové spoje. Více informací na webových stránkách www.iidol.cz. […]
 • Příšovice studánka – zvýšený výskyt koliformní bakterie 13.5.2020
  Upozorňujeme občany, že ve vzorku odebraném v místní studánce byl nalezen zvýšený výskyt koliformních bakterií a tudíž voda nevyhovuje příslušné legislativě.  Z výše uvedeného důvodu žádáme občany, aby vodu z místní studánky nekonzumovali.  Protokol o zkoušce k dispozici zde a na úřední desce obce. […]
 • Úřední hodiny pro veřejnost – OÚ Příšovice 13.5.2020
  Žádáme občany, aby dodržovali úřední hodiny pro veřejnost, tj. pondělí a středa: 08:00 – 11:00 hodin, 12:00 – 16:00 hodin. Upřednostňujeme komunikaci elektronicky nebo telefonicky. Z důvodu dodržení zvýšených hygienických a bezpečnostních požadavků budete na úřad vpuštěni pouze jednotlivě po vyzvání.                                        […] […]
 • Očkování králíků 13.5.2020
  Očkování králíků proti moru a myxomatóze proběhne ve čtvrtek dne 21.05.2020 v odpoledních hodinách. Žádáme chovatele králíků, aby do úterý dne 19.05.2020 do 14:00 hodin nahlásili na obecní úřad počty králíků k očkování. […]
 • Hasiči radí občanům 11.5.2020
  Co dělat při požáru vozidla Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje eviduje ročně kolem 100 ohlášených požárů dopravních prostředků. Mezi hlavní příčiny těchto požárů patří technické závady, nejčastěji na elektroinstalaci a výfukovém potrubí, nebo úmyslné zapálení. Protože se u podobné události můžeme ocitnout všichni, zopakujme si několik základních pravidel, jak správně postupovat. Začne-li se kouřit za jízdy z motorového prostoru […] […]
 • Upozornění – MUDr. Trněný 11.5.2020
  Upozorňujeme občany, že v pondělí dne 18.05.2020 bude ordinace MUDr. Trněného uzavřena. Sestra Vodrážková bude přítomna. Akutní případy ošetří MUDr. Koucký. […]
 • Informace z obce č. 4-5/2020 7.5.2020
  […]
 • Informace pro snoubence – konání sňatečných obřadů od 11.05.2020 6.5.2020
  Pokyny MV ČR k postupu při konání sňatečných obřadů od 11.05.2020 […]